Komisja Europejska w walce z koronawirusem. Rozszerza pulę dotacji finansowych programu Horyzont 2020 przeznaczonych na badania związane z walką z SARS-CoV-2 [DEPESZA]

  0
  538

  Komisja Europejska zobowiązała się przeznaczyć 1,4 mld euro na walkę z pandemią koronawirusa. 122 mln euro z tej kwoty trafi do puli programu Horyzont 2020. O dodatkowe środki mogą się ubiegać naukowcy i przedsiębiorcy pracujący nad innowacyjnymi metodami diagnostyki, leczenia oraz produkcji szczepionek na SARS-CoV-2.

  – W czasach kryzysu musimy zadbać o to, aby zasoby były ukierunkowane na szybkie dostarczanie wyników. Wsparcie finansowe zostanie zwiększone i wypłacone szybciej tym, którzy pracują nad najbardziej obiecującymi odpowiedziami na trudne pytania postawione przez COVID-19. Dzięki inicjatywie reagowania kryzysowego EIT innowatorzy w Unii Europejskiej skorzystają z dodatkowego wsparcia, które pomoże im przezwyciężyć tę niespotykaną dotąd sytuację i nadal dostarczać innowacyjne rozwiązania dla Europy i jej obywateli – podkreśla Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

  Komisja Europejska planuje przeznaczyć 1,4 mld euro na walkę z koronawirusem. Dodatkowe środki w wysokości 122 mln euro trafią do puli programu Horyzont 2020. W zakresie zainteresowań komisji grantowej opiniującej projekty w ramach dodatkowej transzy Horyzontu 2020 znajdą się rozwiązania eksploatujące technologie z zakresu telemedycyny, przetwarzania zasobów Big Data, robotyki, sztucznej inteligencji oraz fotoniki, które pozwolą usprawnić walkę z pandemią. https://oslonyokienne.com.pl/rolety-podtynkowe-wroclaw/

  Komisja Europejska planuje wyłonić projekty, które umożliwią błyskawiczną produkcję narzędzi oraz technologii przyspieszających wykrywanie oraz monitorowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aby wybrać te najbardziej zaawansowane, skrócono czas na przygotowanie oraz ocenę wniosków grantowych – proces ich przyjmowania zakończy się 11 czerwca 2020 roku.

  Ponadto wszystkie zespoły naukowe zainteresowane partycypacją w podziale nowych środków muszą podpisać klauzulę zobowiązującą do szybkiego udostępnienia wyników pracy badawczej, aby w ten sposób przyspieszyć wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do walki z koronawirusem.

  Komisja Europejska zarysowała pięć obszarów, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie: produkcja i wytwarzanie środków medycznych, technologie analityczne do poprawy nadzoru i opieki nad pacjentami, projekty badające skutki reakcji na pandemię, ogólnoeuropejskie badania kohortowe oraz współpraca w ramach istniejących badań kohortowych.

    Rusza produkcja pierwszych szczepionek na koronawirusa. 400 mln dawek może niebawem trafić do Europy [DEPESZA]

  – Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości. Za pomocą finansowania z programu Horyzont 2020 oraz naszych partnerów branżowych i pozabranżowych przyspieszamy rozwój diagnostyki i leczenia koronawirusa, tworząc niezbędne narzędzia, które pozwolą nam stawić czoła światowemu kryzysowi –  wskazuje Mariya Gabriel.

  W ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego powołano z kolei do życia Szybką Ścieżkę Koronawirusy, w ramach której dofinansowane zostaną polskie projekty i technologie związane z pandemią. Zespoły badawcze mogą liczyć na łączne dofinansowanie z tego programu kwotą 200 mln zł. Do walki z koronawirusem włączyła się także Agencja Badań Medycznych, która powołała program grantowy. Można w nim pozyskać do 5 mln zł wsparcia na rzecz rozwoju technologii medycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Agencja zadeklarowała, że zgłoszenia mają przechodzić błyskawiczną weryfikację – wstępna ocena przydatności projektów ma trwać nie więcej niż 72 godziny.

  – Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze. Aby jednak odnieść sukces w walce z koronawirusem, musimy również zrozumieć, w jaki sposób oddziałuje on na nasze społeczeństwo i jak najskuteczniej zastosować wspomniane narzędzia w błyskawiczny sposób. Musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami – wymienia Mariya Gabriel.

  Źródło: https://innowacje.newseria.pl/news/komisja-europejska-w-walce,p1096075046